News

De BelRAI-prijs

Image
BelRAI-prijs

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV lanceren een nieuw initiatief: de "BelRAI-prijs". Deze prijs is bedoeld om een aantal thesissen/eindwerken, die BelRAI als thema hebben, te belonen.

Een toename van personen met chronische zorgnoden, een vergrijzende bevolking ... Een echte uitdaging voor toekomstige professionele zorgverleners!

Het BelRAI-instrument biedt een reële ondersteuning voor de opmaak van een zorgplan in een multidisciplinair perspectief. De professionele zorgverlener krijgt een objectief beeld en  opvolging over het lichamelijk, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van de zorgbehoevende persoon.

Al meer dan 15 jaar kiezen de Belgische autoriteiten, zowel de federale als de gemeenschaps- en gewestelijke autoriteiten, voor de ontwikkeling van BelRAI als hulpmiddel om de zorgnoden van kwetsbare personen te evalueren.

Vandaag de dag is er voor elke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een gratis webtoepassing beschikbaar waarmee die op basis van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten een globale beoordeling kan maken van de fysieke, cognitieve, psychologische en sociale zorgnoden van een persoon.

Om BelRAI te promoten, gaan het RIZIV en de FOD Volksgezondheid de tweede editie van de BelRAI-prijs organiseren op het einde van het academiejaar 2023-2024.

Met deze prijs wil de overheid thesissen of eindwerken van het hoger onderwijs belonen. De eindwerken dienen een relevante en originele bijdrage te leveren met betrekking tot de praktische aspecten van het gebruik van BelRAI door professionele zorgverleners of de wetenschappelijke aspecten met betrekking tot de ontwikkeling ervan in België.

BelRAI-scriptie

Om mee te dingen naar de BelRAI-prijs moet de scriptie of het eindwerk aan een Belgische universiteit of hogeschool zijn gemaakt en in het Frans, Nederlands of Duits zijn geschreven. Het eindwerk moet bovendien betrekking hebben op het gebruik van BelRAI in een Belgische context.

Om de doelgroep in het eindwerk te bepalen, kunnen verschillende standpunten worden overwogen. Het kan gaan om dat van de patiënt, van de zorgverlener (BelRAI-gebruiker), beleidsmakers, de beheerder van een zorgorganisatie, van een wetenschappelijke organisatie of zelfs van een softwareontwikkelaar.

Het eindwerk moet vooral de praktische aspecten van het gebruik van BelRAI naar voren brengen of de wetenschappelijke aspecten over zijn ontwikkeling in België.

De volgende thema's hebben bij wijze van indicatie betrekking op een of meer van deze aspecten:

 • Implementatie van BelRAI in voorzieningen of binnen een dienst;
 • Ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak bij de BelRAI-beoordelingen;
 • Versterking van de dialoog met de kwetsbare persoon op basis van BelRAI;
 • Gebruik van BelRAI-beoordelingsgegevens;
 • Gebruik van specifieke BelRAI-instrumenten in specifieke contexten;
 • Behoefteanalyse naar de ontwikkeling van specifieke aanvullende instrumenten;
 • Gegevensanalyse vanuit een territoriaal perspectief (populatiemanagement);

Beloning

Voor deze editie worden 5 prijzen uitgereikt, telkens voor een bedrag van 2.500 euro.

Procedure

Stap 1:

Selectie van de kandidaten op basis van een aanvraagformulier. Het is dus essentiel om dit zorgvuldig in te vullen. Uiterlijke datum om uw aanvraag in te dienen is woensdag 30 november, middernacht.

Het secretariaat van de jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de administraties (de FOD Volksgezondheid, AViQ, Iriscare, COCOF, het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid), zal de kandidaten per e-mail een ontvangstbewijs sturen binnen de 3 dagen die volgen op de ontvangst van het aanvraagformulier.

Stap 2:

Verzending van de scriptie/het eindwerk (Uitsluitend voor de kandidaten die in de eerste stap zijn weerhouden) naar het secretariaat van de jury. Uiterste datum voor de verzending is 31 oktober 2024 om middernacht.

Stap 3:

De deelnemers worden ten laatste op 15 novembre 2024 van hun resultaat op de hoogte gebracht.

Stap 4:

Officiële uitreiking van de BelRAI-prijs eind november 2024.

De laureaten moeten een poster en/of een presentatie van hun eindwerk maken.

 

Voordat u uw aanvraag indient, verzoeken we u de informatiebrochure en het reglement, waarin onder meer de deelnamevoorwaarden en de selectiecriteria worden gepreciseerd, door te nemen.

Deze documenten kunnen hier worden gedownload:

Om uw aanvraag in te dienen, moet u ons vóór 31 maart volgend online formulier ingevuld bezorgen: klik hier

Aarzel niet om deze kans te delen met andere studenten en geïnteresseerden in uw instelling.

Files

 • BelRAI-prijs reglement.pdf
  File

  897.5 kB

 • BelRAI brochure.pdf
  File

  5.78 MB

 • BelRAI-prijs poster.pdf
  File

  1.71 MB