Documentatie

Hieronder vindt u alle documentatie die beschikbaar is op de website.

Image
Beleidsteksten

Beraadslagingen

Hieronder de meest recente beraadslagingen in het kader van BelRAI

Beraadslaging nr. 18-026 van 20 februari 20218 laatst gewijzigd op 6 september 2022.pdf
File

751.68 kB

Beraadslaging_18-121-datawarehouse BelRAI.pdf
File

249.9 kB

 

Actieplannen eGezondheid 2015-2018; 2019-2021; 2022-2024

In het kader van de uitvoering van het actieplan eGezondheid 2015-2018 werd de webapplicatie BelRAI 2.0 ter beschikking gesteld van alle zorgverleners. Het doel was om "een uniforme tool te bieden voor het beoordelen van kwetsbare personen" die op grote schaal kan worden gebruikt in de gezondheidszorgsector. Klik hier om het actieplan eGezondheid 2015-2018 te raadplegen.

Het actieplan eGezondheid 2019-2021 bevat een tiental bijkomende doelstellingen, waaronder: toegang van zorggebruikers tot hun eigen gegevens; toegang tot BelRAI via externe softwarepakketten; een opleidingsprogramma voor BelRAI gebruikers, enz. Klik hier om het actieplan eGezondheid 2019-2021 te raadplegen.

Het nieuwe plan eGezondheid 2022-2024 beschrijft meer specifiek de verbanden tussen BelRAI en geïntegreerde zorg. Klick hier

 

MijnGezondheid.Be

MijnGezondheid is een online portaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt de burger zicht op verschillende persoonlijke gegevens over diens gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Men kan er ook de resultaten raadplegen van de eigen BelRAI beoordelingen. Klik hier

Protocol BelRAI

Het BelRAI protocolakkoord van 26 maart 2018 is een overeenkomst opgesteld tussen de verschillende Belgische federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden. Het heeft als doel het gebruik van BelRAI op het vlak van hulpverlening en gezondheidszorg te promoten en te implementeren.

Specifieke decreten/politiek advies van de entiteiten

Waals Gewest:
 • 2019-04-11 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le financement des centres de coordination agréées
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.pdf
File

14.87 kB

Duitstalige Gemeenschap: 
 • 2016-12-13 Decreet tot oprichting van een dienst van de Duistalige Gemeenchap voor zelfbeschikkend leven
2016-12-13_Decreet tot oprichting van een dienst van de Duistalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven.pdf
File

100.43 kB

 Vlaamse Gemeenschap: 

 

 • 2018-05-18 Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming
Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming.pdf
File

935.36 kB

 • 2018-11-30 Besluit houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
Besluit houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming
File

9.96 MB

 • 2018-11-30 Ministerieel besluit tot regeling van het gebruik van de BelRAI-screener in het kader van de Vlaamse sociale bescherming
Ministerieel besluit handleiding BelRAI screener.pdf
File

742.87 kB

 • 2019-02-15 Het Woonzorgdecreet ​​​​​​​
Decreet betreffende de woonzorg.pdf
File

472.85 kB

 • 2019-06-28 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers:
  • Bijlage 2, artikel 6, §2 (diensten voor gezinszorg);
  • Bijlage 5, artikel 10 (diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds);
  • Bijlage 7, artikel 22/1 (centrum voor dagverzorging);
  • Bijlage 8, artikel 8 (centrum voor kortverblijf type 1);
  • Bijlage 11, artikel 27 en 28 (woonzorgcentrum).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
File

3.09 MB

 • 2021-05-28 Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI.pdf
File

181.57 kB

 • 2021-09-03 Ministerieel besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI
Ministerieel besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI.pdf
File

240.26 kB

 • 2022-07-15 Besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale beschermingMinisterieel besluit van 6 september 2022 tot regeling van het gebruik van de BelRAI-screener in het kader van de Vlaamse sociale bescherming
Besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI
File

178.02 kB

 • 2023-03-31 Ministerieel besluit tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijzigingen van het ministerieel besluit van 9 januari 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de softwarevereisten betreft
Ministerieel besluit attestering digitale competenties BelRAI.pdf
File

390.09 kB

 • 2021-09-03 Ministerieel besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI
Ministerieel besluit over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI.pdf
File

240.26 kB

Image
Technische aspecten

Homologatie

Procedures voor de homologatietests van de BelRAI software 

 • Identificatiefiche voor een aanvraag tot homologatie van de BelRAI-software 
Identificatiefiche voor een aanvraag tot homologatie van de BelRAI software V1.5.docx
File

111.34 kB

Procedures voor het organiseren van homologatietests voor het gebruik van de BelRAI 2.0 webservice

Procedure voor de organisatie van de homologatietests voor de software V1.9.1.pdf
File

176.46 kB

 • Instructies voor het organiseren van specifieke BelRAI-tests in het kader van de homologatie van software voor verpleegkundigen en kinesitherapeuten
Homologering van verpleegkundigen en kinesitherapeuten software V1.3.pdf
File

129.46 kB

 

Voor software ontwikkelaars

 • Inschrijving om de BelRAI-tools te ontvangen: click hier
 • BelRAI gebruiksvoorwaarden voor softwareontwikkelaars
Gebruiksvoorwaarden van BelRAI 2.0 voor de softwareontwikkelaars.pdf
File

265.08 kB

 • Cookbook Web Service BelRAI 2.0 
BelRAI 2.0 Cookbook.pdf
File

2.37 MB

 • Model van "Overeenkomst betreffende het gebruik van de BelRAI Webservice" die softwareontwikkelaars zullen moeten ondertekenen nadat ze geslaagd zijn voor de homologatietests van hun software
Overeenkomst betreffende het gebruik van de BelRAI-webservice V7.1.pdf
File

242.06 kB

 

Voor de homologatie van software voor huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten

 • Secure Token Service Holder-of-Key profile Cookbook

 

Secure token service holder-of-key profile cookbook V1.3.pdf
File

754.79 kB

 • Identity & Authorization Management (I.AM) SSO from fat to thin client Technical specifications 
Identify & autorization management V1.1.pdf
File

993.81 kB

Uitleg over de beveiligingsstappen

CoBRHA en het visum

Klik hier voor meer info

 

Registratie van de therapeutische relatie

Nota over het elektronisch bewijs van een therapeutische relatie en een zorgrelatie

Therapeutische relatie en zorgrelatie nota.pdf
File

794.53 kB

 

Geïnformeerde toestemming van de patiënt

 

Pagina van de FOD Volksgezondheid met betrekking tot “Geïnformeerde toestemming voor elektronisch delen” van gezondheidsgegevens. Klik hier

 

Circle of trust (COT)

Beraadslaging nr. 19/166 van 1 oktober 2019, gewijzigd op 6 juli 2021, met betrekking tot het reglement tot vaststelling van de criteria voor de toepassing van een cirkel van vertrouwen door een organisatie in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Beraadslaging n 19-166 cirkel van vertrouwen gewijzigd op 6 juli 2021.pdf
File

318.86 kB

 
 
Image
Bijkomende informatie

Handleiding

 • BelRAI 2.0 webapplicatie handleiding
BelRAI 2.0 webapplication handleiding V1.1.pdf
File

2.76 MB

Multidisciplinaire samenwerking

Voorwaarden voor multidisciplinaire samenwerking in BelRAI

BelRAI 2.0 webapplicatie multidisciplinair invullen.pdf
File

1.67 MB

Multidisciplinaire samenwerking BelRAI V2.pdf
File

356.96 kB

Wetenschappelijke literatuur

De BelRAI instrumenten zijn gebaseerd op de internationaal wetenschappelijk gevalideerde interRAI instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door de interRAI groep met als doel de kwaliteit van zorg voor kwetsbare personen te optimaliseren. De interRAI groep bestaat uit onderzoekers en praktijkmensen uit meer dan 35 landen (www.interrai.org).

 

Om van een interRAI instrument naar een BelRAI instrument te gaan, wordt deze ook steeds onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo bestaat er onderzoek om na te gaan of de vertalingen naar de Belgische landstalen voldoende juist zijn en/of hoe deze instrumenten het best geïmplementeerd kunnen worden in de Belgische zorgpraktijk. Dit gebeurd bij ons in België of in een specifieke deelstaat. BelRAI instrumenten nationaal ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de BelRAI screener, de BelRAI Detentie of de BelRAI Revalidatie, worden ook steeds onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek alvorens ze worden ingezet in de praktijk.

Ook andere landen verrichten onderzoek alvorens hun versie van de interRAI instrumenten te implementeren, zoals bijvoorbeeld Nederland waar ze de NedRAI worden genoemd of Finland waar ze kortweg RAI heten.

 Onderstaande links verwijzen naar wetenschappelijk onderzoeken en informatie rond deze verschillende interRAI instrumenten .

 

 • BelRAI onderzoek bij KU Leuven LUCAS: klik hier
 • BelRAI onderzoek Steunpunt Welzijn Volksgezondheid & Gezin:
  • Lopende onderzoeken:  Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI · Steunpunt Welzijn Volksgezondheid & Gezin (steunpuntwvg.be). Klik hier
  • Publicaties met zoekterm ‘BelRAI’: Publicaties · Steunpunt Welzijn Volksgezondheid & Gezin (steunpuntwvg.be). Klik hier
 • Publicatie van de Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE):
  • Desomer Anja, Mistiaen Patriek, Eyssen Marijke. Gebruik van de BelRAI-suite in de revalidatiezorg. Health Services Research (HSR). Brussel. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2016. KCE Reports 262B.
Gebruik van de BelRAI-suite in de revalidatiezorg Samenvatting.pdf
File

844.29 kB

 • Obyn C, Jespers V, Camberlin C. Optimalisatie van de incontinentieforfaits. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2018. KCE Reports 304Bs.

 

Optimalisatie van de incontentieforfaits Samenvatting.pdf
File

888.11 kB

 • Cornelis J, Desmedt M, Chevalier E, Camaly O, Christiaens W. Zorgintegratie bij kwetsbare ouderen in België: een evaluatie van de derde fase van protocol 3. Health Services Research (HSR). Brussel : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2021. KCE Reports 346Bs.
Zorgintegratie bij kwetsbare ouderen in België Samenvatting.pdf
File

2.22 MB

 

 

Wereldwijde ervaring met interRAI