Wat is BelRAI - MyBelRAI?

BelRAI is een tool dat verschillende beoordelingsinstrumenten groepeert. Het biedt handvaten om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare personen met complexe zorgbehoeften te optimaliseren.

Highlight component

BelRAI Beleid

Al in het begin van de jaren 2000 opperden de ministers belast met gezondheidsbeleid, zowel op federaal niveau als in de gemeenschappen en gewesten, het idee om "een uniform beoordelingsinstrument" in te voeren dat de afhankelijkheidsgraad van kwetsbare personen weergeeft.

MyBelRAI

MyBelRAI is een applicatie waarmee burgers hun BelRAI-beoordelingen kunnen raadplegen in eenvoudige, begrijpelijke taal

Video
Remote video URL