Wat is BelRAI - MyBelRAI?

 • BelRAI is een tool dat verschillende beoordelingsinstrumenten groepeert. Het biedt handvaten om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare personen met complexe zorgbehoeften te optimaliseren. Deze wetenschappelijk gevalideerde beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op de instrumenten ontwikkeld door InterRAI.

 • De beoordelingsinstrumenten bestaan uit elektronische formulieren waarmee zorgverleners over zorgsettings heen op een gestructureerde en gestandaardiseerde wijze gegevens over de zorggebruiker verzamelen. Hierdoor wordt een gezamenlijke taal gehanteerd en op die wijze faciliteert BelRAI de coördinatie en de continuïteit van de zorg in een context waarin zorgtrajecten steeds complexer en duurder worden.

  Via een holistische (biopsychosociale) en gestandaardiseerde beoordeling van de zorgbehoeften, helpt BelRAI professionals bij het identificeren van prioriteiten en dus bij het ontwikkelen van een persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan dat is afgestemd op de behoeften en de levenscontext van elke kwetsbare persoon .

  De verschillende beoordelingsinstrumenten (uitgebreide instrumenten, screeners en supplementen) die binnen BelRAI beschikbaar zijn, houden rekening met de verschillende zorgcontexten (intra- en extramuraal).

  In de rubriek ‘instrumenten’ wordt in meer detail weergegeven welke beoordelingsinstrumenten er op heden beschikbaar zijn.

  klik hier voor meer informatie.

  Daar waar BelRAI voornamelijk handvaten biedt aan de zorgverleners in de opmaak van een persoonsgericht zorg- en ondersteuningsplan, biedt MyBelRAI handvaten aan de zorggebruiker. In MyBelRAI kan de zorggebruiker zijn/haar/hun eigen BelRAI resultaten raadplegen wat helpt om zijn/haar/hun eigen zorg- en ondersteuningsplan mee te sturen. MyBelRAI is dus een middel om de autonomie van de persoon te vergroten en om de eigen kennis over de eigen gezondheid te bevorderen.

  De resultaten die beschikbaar zijn via MyBelRAI, zijn de resultaten van de uitgebreide beoordelingen (CAPs en zorgschalen). De resultaten van de BelRAI-screeners zijn nog niet beschikbaar via MyBelRAI.