BelRAI© is een platform voor de elektronische registratie en uitwisseling van persoonsgegevens aan de hand van interRAI-beoordelingsinstrumenten. Zorgverleners kunnen gegevens op twee manieren delen:

  • Via de webapplicatie van BelRAI© waar zorgverleners zelf gegevens kunnen ingeven en raadplegen.
  • Via de webservice van BelRAI©, een toegangspoort voor softwarepakketten zoals het elektronisch zorgdossier, om gegevens uit te wisselen met de BelRAI©-databank.

In beide gevallen worden alle beoordelingen in de centrale BelRAI©-databank bewaard.

Webservice BelRAI/Cookbook WS BelRAI 2.0 EN (version 1.9)