20/06/2018

 

Sinds de zomer van 2018 is de nieuwe BelRAI 2.0-applicatie online en in productie  en is de oude BelRAI 1.0-applicatie niet meer in gebruik . Deze nota geeft informatie over de overschakeling naar de nieuwe BelRAI 2.0-applicatie.

Nieuwe machtiging

In de nieuwe machtiging (Privacybeleid/Beraadslagingen) leest u de spelregels en de context van BelRAI 2.0. 

Voor zorgverstrekkers die de oude applicatie (1.0.) gebruikten zijn er volgende verschilpunten in vergelijking met de 2.0. webapplicatie

 • De groepen zoals die bestonden werden afgeschaft; bijgevolg is er ook geen overzicht per cluster van patiënten (of cliënten). Het hele verhaal van de groepen werd vervangen door het concept "therapeutische relatie". Lees hierover meer in de beraadslagingen.
 • De beperkte statistieken die in de oude applicatie beschikbaar waren zijn niet meer beschikbaar in de nieuwe.
 • De volgende vragenlijsten worden ook niet meer voorzien: KATZ, BEL, ZARIT, een gewijzigde HC voor P3, WHO Quality of Life, en het Informed Consent.
 • In overeenkomst met de nieuwe machtiging is er geen informed consent meer nodig om een BelRAI-beoordeling in te vullen. De beoordelingen kunnen echter enkel (door het therapeutische team) GEDEELD worden indien de patiënt zijn informed consent (toestemming) tot het delen van gegevens heeft gegeven op e-Health (https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent).
 • De instrumenten Home Care (HC), Long-Term Care Facilities (LTCF), Acute Care (AC) en Palliative Care (PC) werden inhoudelijk aangepast en zijn dus nieuwe versies (2.0). De vertalingen van alle instrumenten, ook van de BelRAI Screener, werden opgefrist. Tevens werden de instrumenten Mental Health (MH), Community Mental Health (CMH) en Palliative Screener toegevoegd. Ook werden er  CAP’s en zorgschalen gewijzigd of aangevuld.

Toegang tot de gegevens en de informatie

Wegens juridische aspecten (oude machtiging en model van het informed consent uit het verleden) en wegens een gewijzigd datamodel van de vragenlijsten, is het niet mogelijk om de gegevens uit het oude systeem (BelRAI 1.0) over te zetten naar nieuwe systeem (BelRAI 2.0). De verzamelde gegevens in BelRAI 1.0 zijn bijgevolg niet meer toegankelijk zijn.

Indien u via de website van BelRAI niet ingelogd geraakt dan kunt u dat ook via de volgende link proberen: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/belrai-20.

IN HET GEVAL VAN GEBRUIK VAN COMMERCIËLE SOFTWARE IN HET VERLEDEN

De producenten van commerciële software hebben ons verzekerd dat zij hun software zullen aanpassen zodat hun klanten verder kunnen werken met de nieuwe BelRAI 2.0-versie. Het is mogelijk dat in uw lokale databank de oude 1.0 beoordelingen blijven bestaan en dus binnen uw instelling of zorgorganisatie beschikbaar blijven. Deze “oude” beoordelingen kunnen echter niet met het nieuwe centrale BelRAI 2.0 systeem uitgewisseld worden.

OPGELET

Een beoordeling (HC, LTCF, …) die met behulp van commerciële software volgens het sjabloon van BelRAI 1.0 werd ingevuld, komt dus niet noodzakelijk overeen met het sjabloon van BelRAI 2.0. Wegens een grondige aanpassing van de items en de algoritmen kunnen ook de berekeningen van de CAP’s en de schalen verschillen vertonen.

Wat biedt het nieuwe systeem extra?

 • Het nieuwe systeem is gericht op het consulteren en het invullen van de vragenlijsten. Het is beduidend sneller en stabieler dan het oude systeem, eenvoudiger te gebruiken en compatibel met tablets en andere draagbare systemen.
 • Het nieuwe systeem laat toe om zorggericht de informatie te delen met zorgverleners die een actieve therapeutische relatie met de betrokken patiënt hebben.
 • Dertien beoordelingsinstrumenten werken nu samen volgens een geïntegreerd datamodel: telkens een vraag identiek is tussen verschillende instrumenten zal het antwoord op die vraag verschijnen als de vraag in een instrument wordt opgeroepen onafgezien van in welk instrument het beantwoord is geweest.
 • Er is ook een functie ingebouwd  die toelaat dat verschillende zorgverleners uitgenodigd kunnen worden om samen een specifieke patiënt te evalueren (via multidisciplinair beoordeling)
 • Er werd een demo-site voorzien die vrij toegankelijk is zodat iedereen de werking van BelRAI kan uitproberen, inoefenen of demonstreren.
 • Indien u geregistreerd bent op itsme (https://my.itsme.be/nl/register) dan kunt u deze inlogoptie op het authenticatiescherm van e-Health gebruiken. Daardoor kunt u inloggen op BelRAI zonder eID-kaart(lezer).

Juridische aspecten voor deelnemers aan BelRAI-projecten in het verleden

Op onze website kunt u kennis nemen van de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Gezondheid. In deze machtiging wordt gesteld dat BelRAI een zorginstrument is en dus voorbehouden aan zorgverleners binnen het kader van de zorgverlening (therapeutische relatie).

Juridisch betekent dit dat de BelRAI-machtigingen die afgeleverd werden vóór 31 december 2017 betrekking hadden tot onderzoek en onderzoeksprojecten en niet gelden indien u het BelRAI 2.0-systeem gebruikt.

Dit houdt enerzijds in dat u bij het afnemen van een BelRAI-beoordeling geen informed consent hoeft te vragen, maar anderzijds dat de gegevens die opgeslagen worden in BelRAI 2.0 niet automatisch ter beschikking staan voor wetenschappelijk onderzoek.